Інноваційні вимірювальні прилади для смартфонів
Угода користувача
© NANOSMARTSENSOR, 2021

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо Ви не погоджуєтеся із цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заяв, а також замовлення Вами товарів/послуг із використанням цього сайту означає Вашу згоду із умовами цієї угоди користувача.


Терміни, що вживаються в чинній Угоді Користувача:

Адміністрація – адміністрація веб-сайту інтернет-магазину NANOSNARTSENSOR

Сайт – веб-сайт інтернет-магазину nanosmartsensor.com, що включає усі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є ПП Сторчак А.С.

Угода – чинна угода користувача.

Продавець – ПП Сторчак А.С., який разміщує на Сайті інформацію щодо товарів/послуг, що пропонуються до продажу. Найменування продавця вказується в документах на передачу Товару Отримувачу (акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Отримувачу.

Товар – товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформацію щодо яких розміщено на Сайті.

Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовлює та/або отримує Товар із використанням інструментів Сайту. Отримувач і платник є користувачами.

Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця із проханням продати Товар, а також сукупність Товарів замовлених Користувачем.

Платник – особа, що сплачує за замовлення.

Отримувач – особа, що її було вказано Платником як особу, вповноважену отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не вказано у формі Замовлення, Отримувачем є Платник.

Пропозиція – інформація, що її розміщено на Сайті щодо конкретного Товару, який може бути придбано споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого товару, його ціни, засобах сплати і доставки, а також інші умови придбання Товару споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією щодо можливих умов придбання Товару.1. Загальні умови використання Сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій щодо Продажу Товарів Продавцем.

1.2. Чинна Угода є публічною офертою. Отримуючи дозвіл до матеріалів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до чинної Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в одностороннім порядку змінювати умови чинної Угоди. Такі зміни набирають сили з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на сайті не є офертою. Однак користувач після ознайомлення з пропозицію має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем відповідного товару на умовах, вказаних в Пропозиції.

1.5. Оферта вважається прийнятою продавцем, якщо останній здійснив дії, що свідчать про прийняття оферти користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, розпочав надання послуг або виконання робіт у відповідності з умовами, що передбачені офертою Користувача.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах,чим ті що були передбачені офертою Користувача. В цьому випадку така Пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Отримувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі Товару Покупцю.

1.7. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами усіх суттєвих умов продажу Товару) є фактично отримання і прийняття Товару Отримувачем.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача направлення Продавцем та/ або Адміністрацією засобами електротехнічної (SMS-інформування, електронна пошта, телефон і т.п.) або іншому зв'язку повідомлення Продавця/Адміністрації про отримання Заказу Користувача та/або про строки його отримання та/або ціні Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не її прийнятті) і містить відтворення умов оферти, наданої Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачу у випадку не відповідності фактичних умов продажі оферти, є надання Користувачу (Отримувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару і вимагати повернення за нього коштів, а також вартості доставки Товару до пункту видачи (якщо така вартість фактично була сплачена Платником). Отримувач має право скористуватися даними правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання товару (в тому числі документів перевізника про доставлення відправлення з Товаром Отримувачу).

1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Отримувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):

- підписання Отримувачем акту прийому-передачі Товару або іншого рівнозначного за своєю суттю документу, що підтверджує факт передачі товару Отримувачу), або

- підписання Отримувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містить Товар або

- фактичне отримання Отримувачем Товару і здійснення Отримувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Отримувач отримав Товар і залишив пункт видачі Товару і т.п.)

1.11. Інформація про Товар.

1.11.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, в товаросупроводжуючих документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті).

1.11.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Отримувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або у товаросупроводжуючих документах. У випадку необхідності отримання додаткової інформації про Товар Отримувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем і отримати необхідну інформацію шляхом дистанційного зв'язку до моменту прийняття Отримувачем Товару.1.11.3. Ціна на Товар, вказана в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена сторонами у відповідності із п. 1.4.-1.7. цієї Угоди може бути змінена Продавцем до моменту видачи Товару Покупцеві.

1.11.4. У випадку змінення ціни Товару у порівнянні із узгодженими Сторонами, згідно п. 1.4.-1.7. Угоди, умовами Покупець має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Отримувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених ним за товар коштів, а також коштів сплачених ним за доставку Товару Отримувачу. Будь-які інші компенсації, в тому числі, компенсації збитків, неустойка та інше — Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.12. Обмеження відповідальності.

1.12.1. Адміністрація не несе жодної відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки та неточності, що можуть бути винайдені в матеріалах що містяться на даному Сайті. Адміністрація додає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації що надається на Сайті інтернет-магазину. Вся інформація і матеріали надається на умовах «як є» без будь-яких гарантій як явних, так і очікуваних.

1.12.2. Вказані в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції мого змінюватися Продавцем, в тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Фактичні умови продажу товару продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Отримувачу.

1.12.3. У випадку застарівання матеріалів в тому числі умов Пропозиції на Сайті Адміністрація не зобов'язується обновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-яку шкоду (включаючи але не обмежуючись шкодою від втрати прибутку, даних чи переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.12.4. Відповідальність Продавця з змінення умов придбання Товару у порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Отримувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо їх було сплачено).

1.12.5. У будь-якому випадку, сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), які можуть бути сплачені Користувачу (Платнику, Отримувач) у в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в тому числі, у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) у У відповідності до статті 22 Цивільного кодексу України обмежено сумою в десять грн.

1.12.6. На Товари, на які встановлено гарантійний термін, діють гарантійні обов'язки у відповідності з умовами, вказаними в гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника, якщо у відповідності із законодавством України на Товар має бути встановлено гарантійний термін, то не встановлений виробником гарантійний термін на такий товар вваажається рівним 3 дня.

1.12.7. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у формі Замовлення. У випадку, якщо дані в Замовленні вказано неточно (неправильно), що спричинило додаткові витрати Продавця, пов'язані з доставкою Товару на невірну адресу, або видачу Товару неналежному Отримувачу, усі пов'язані із цим збитки и витрати мають бути сплачені Користувачем. Продавець має право отримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником в якості сплати товару (проводити залік зустрічних вимог).

1.12.8. Адміністрація не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки Користувачів Сайту, залишені у якості коментарів чи оглядів на даному Сайті.

1.12.9

1.12.9 Адміністрація Сайту, в тому числі, не несе відповідальності за:

- Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку розладів в комунікаційних комп'ютерних електричних або інших суміжних системах.

- Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.

- Неналежне функціонування сайту, у випадку, якщо Користувач немає необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних обов'язків щодо забезпечення Користувачів такими засобами.

2. Обов'язки Сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися із даною угодою. У випадку незгоди з її умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не здійснювати дій, що можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та або суміжних прав, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайта та сервісів Сайта.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.4. При цитування матеріалів сайту посилання на сайт обов'язкове.

2.5. Коментарії та інші записи користувача на сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятних норм моральності

2.6. Користувача попереджено про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіс Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден із тим, що адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і немає будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

3. Персональні дані.

3.1. Оформлюючи замовлення на сайті nanosmartsensor.com , Користувач надає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, розповсюдження, знеособлення і знищення) вказаних ним даних а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, електронна пошта, номер телефону, адреса, дата народження та інші данні, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин в сфері захисту прав споживачів, в сфері реклами та маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським та кур'єрським організаціям, будь яким банкам та/або фінансовим установам, та іншим третім особам без обмежень на розсуд ПП Сторчак А.С. Це положення діє без обмеження строку дії.

3.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, що безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

3.3. Власником на даних користувачем персональних даних є ПП Сторчак А.С., м.Київ, Україна.

3.4 Суб'єкт персональних даних, у відповідності до закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела сбору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення відносно отримання цієї інформації вповноваженими їм особам, окрім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб , котрим передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня отримання запиту, окрім випадків передбачених законом, відповідь про те, чи обробляється його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; висувати вмотивовано вимогу відносно змінення або знищення своїх персональних даних будь-яким власником або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є не достовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки і випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним приховування, ненаданням або несвоєчасним їх надання, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженої особи або в суд; вживати засоби правового захисту у випадку порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження відносно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, що має для нього правові наслідки має для нього правові наслідки

4. Інші умови.

4.1. Користувач має право призначати Отримувачем придбаного Товару 3-ю особу. В цьому випадку Користувач зобов'язаний вказати у формі замовлення данні, необхідні для ідентифікації Отримувача і доставки йому товару. На відношення сторін, в такому випадку, розповсюджується положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

4.2. Для видачі Товару Отримувачу останніЙ зобов'язаний надати при отриманні Товару документ, що посвідчує його особу (паспорт).

4.3. При отриманні Товару Отримувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

4.4. Усі можливі суперечки, що випливають із чинної угоди або пов'язані з нею, мають вирішуватися у відповідності із чинним законодавством України.

4.5. Ніщо в Угоді не може сприйматися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по сумісній діяльності, відносин особисного найму, або будь-яких інших відношенні, прямо не передбачених Угодою.

4.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що має примусове виконання не тягне за собою недійсності інших положень Угоди.

4.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у випадку порушення будь ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права здійснити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються згідно із законодавством України. Користувач підтверджує, що ознайомлений із всіма пунктами чинної Угоди і безумовно приймає їх.Запит додаткової інформації
Надішліть нам Ваш запит на додаткову інформацію і ми відповімо Вам у найкоротший термін
Електронна пошта
Ім‘я
Телефон
Запит на додаткову інформацію